Obec Harichovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016024/SC
20.00 € s DPH Jozef Suchý Obec Harichovce 27.10.2016
24.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016012/NC
10.00 € s DPH Peter Tatarko Obec Harichovce 24.10.2016
21.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016020/SC
10.00 € s DPH Ľudmila Vojtušová Obec Harichovce 21.10.2016
21.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016021/SC
10.00 € s DPH Štefan Vojtuš Obec Harichovce 21.10.2016
20.10.2016 Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému - Dátové centrum obci a miest
0.00 € s DPH Obec Harichovce Datacentrum elekt.uzemnej samosprávy -DEUS 19.10.2016
19.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016010/NC
10.00 € s DPH Ružena Bušovská Obec Harichovce 17.10.2016
19.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016011/NC
10.00 € s DPH Iveta Puklušová Obec Harichovce 19.10.2016
19.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016017/SC
10.00 € s DPH Erika Urbánová Obec Harichovce 19.10.2016
19.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016016/SC
0.00 € s DPH Ladislav Suchý Obec Harichovce 19.10.2016
17.10.2016 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a poskytovateľom opatrovateľskej služby
N20161005001
0.00 € s DPH Obec Harichovce Implementačná agentúra MPSVR SR 05.10.2016
17.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016009/NC
20.00 € s DPH Rozália Neupauerová Obec Harichovce 14.10.2016
17.10.2016 Nájom hrobového miesta
2016015/SC
10.00 € s DPH Zdenka Hricová Obec Harichovce 13.10.2016
17.10.2016 Opatrovateľská služba - terénna
1/2016
0.70 €/hod s DPH Dolanská Veronika Obec Harichovce 03.10.2016
13.10.2016 Audítorské služby
1
0.00 € s DPH Obec Harichovce Ing.Daniela Dudová 06.10.2016
13.10.2016 Konzultačná činnosť "Výstavba a rozšírenie stokovej siete a rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV"
2400.00 € s DPH Obec Harichovce Energia plus s.r.o. 14.09.2016
Zobrazených 106 - 120 z celkových 1048.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 69 70