Obec Harichovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z2214012067601

Názov objednávateľa: Obec Harichovce

Adresa objednávateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 00329096

Názov dodávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Adresa dodávateľa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO dodávateľa: 00156621

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP

Zmluvná cena: 486436.78 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.03.2014

Datum zverejnenia: 02.04.2014

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí NFP.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Streda 02. Apríl 2014 08:06 )