Obec Harichovce

Zmluva

Komisionárska zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Harichovce

Adresa objednávateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 00329096

Názov dodávateľa: LE CHEQUE DEJEUNANER s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet zmluvy: Poskytovanie služieb -Jedálny kupón odplata 1%

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.03.2017

Datum zverejnenia: 18.04.2017

Dokumenty Pdf Komisionárska zmluva - OcU.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Utorok 18. Apríl 2017 14:25 )