Obec Harichovce

Zmluva

Zmluva o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: ŠK Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 13, 053 01 Harichovce

IČO objednávateľa: 31305229

Názov dodávateľa: Obec Harichovce

Adresa dodávateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO dodávateľa: 00329096

Predmet zmluvy: Dohoda zmluvných strán o prenechaní predmetu do bezplatného užívania vypožičiavateľa

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.04.2017

Datum zverejnenia: 12.04.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o výpožičke.pdf ( veľkosť: 2,1 MB, aktualizované: Streda 12. Apríl 2017 11:26 )