Obec Harichovce

Objednávka

Vodomery, šrubenia, príslušenstvo a nerezový drez

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/1600008

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Harichovce

Adresa objednávateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 00329096

Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír- M-Plast

Adresa dodávateľa: Trieda 1.mája 10, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 33053278

Predmet objednávky: Vodomery, šrubenia, príslušenstvo a nerezový drez

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Beáta Sekelská ( )

Dátumy

Dátum objednania: 26.01.2016

Datum zverejnenia: 24.02.2016

Dokumenty