Obec Harichovce

Objednávka

Pranie obrusov

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/1600001

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Harichovce

Adresa objednávateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 00329096

Názov dodávateľa: Bels.spol.s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hradisko 1254, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa: 36203637

Predmet objednávky: Pranie obrusov

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Beáta Sekelská ( )

Dátumy

Dátum objednania: 26.01.2016

Datum zverejnenia: 24.02.2016

Dokumenty