Obec Harichovce

Objednávka

Svetelné motívy

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/1500027

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Harichovce

Adresa objednávateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 00329096

Názov dodávateľa: Patrik Hroblák-Empire Development

Adresa dodávateľa: Levočská 136/28

IČO dodávateľa: 45624836

Predmet objednávky: Svetelné motívy

Cena objednávky: 350.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Sekelská ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 23.11.2015

Datum zverejnenia: 26.11.2015

Dokumenty