Obec Harichovce

Faktúra

Odvoz a uloženie TKO

Identifikácia

Číslo faktúry: 1031700986

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Harichovce

Adresa odberateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 00329096

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Odvoz a uloženie TKO

Fakturovaná suma: 2424.02 €/mesiac s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.04.2017

Dátum doručenia: 06.04.2017

Datum zverejnenia: 18.04.2017

Dokumenty