Obec Harichovce

Faktúra

Prevádzkovanie verejného vodovodu v obci za marec 2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 2017081

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Harichovce

Adresa odberateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 00329096

Názov dodávateľa: Aqua Spiš plus s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rudňany č.433, 053 23 Rudňany

IČO dodávateľa: 46321942

Predmet faktúry: Prevádzkovanie verejného vodovodu v obci za marec 2017

Fakturovaná suma: 60.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.04.2017

Dátum doručenia: 05.04.2017

Datum zverejnenia: 18.04.2017

Dokumenty