Obec Harichovce

Faktúra

Stravné DHN za mesiac marec 2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 7/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Harichovce

Adresa odberateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 00329096

Názov dodávateľa: Základná škola sn materskou školou Harichovce

Adresa dodávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO dodávateľa: 35545992

Predmet faktúry: Stravné DHN za mesiac marec 2017

Fakturovaná suma: 89.86 €/mesiac s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.04.2017

Dátum doručenia: 04.04.2017

Datum zverejnenia: 18.04.2017

Dokumenty